info linka 0910 966 423
Reklama
Reklamácia

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru od kuriera. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.Záruka sa nevzťahuje na:

a. Závady vzniknuté neštadardným používaním

b. nesprávnym použitím výrobku

c. nesprávnym skladovaním

 

Postup pri reklamácii:

1.) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2.) tovar zašlite ako doporučený balík (kurierom) na našu adresu

3.) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu

4.) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode /faktúra/.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.